Việc làm tại Hạ Long, Quảng Ninh: 7 công việc

MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á (AFOTECH)
Mô tả chi tiết công việc * Số lượng tuyển dụng: 05 người ...
MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á (AFOTECH)
Mô tả chi tiết công việc * Số lượng tuyển dụng: 05 người ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Cơ Hội Và Thách Thức
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ khai thÁc khÁch hÀng cũ đảm bảo chi tiÊu doanh số vÀ ...
MONTH
CHI NHÁNH PHÍA NAM CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN DẦU KHÍ (TP. HÀ NỘI)
Mô tả chi tiết công việc * MỤC ĐÍCH- Chịu trÁch nhiệm về việc vận hÀnh, bảo trÌ, bảo ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
CHI NHÁNH PHÍA NAM CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN DẦU KHÍ (TP. HÀ NỘI)
Mô tả chi tiết công việc - Phụ trÁch bảo trÌ điện (bao gồm điện hệ thống, điện dÂn dụng & ...
MONTH
CHI NHÁNH PHÍA NAM CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN DẦU KHÍ (TP. HÀ NỘI)
Mô tả chi tiết công việc * Địa điểm lÀm việc: Vũng TÀu * Chịu ...
5,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Thương Mại & XNK Lam Sơn
Mô tả chi tiết công việc - Tổ chức cÁc hoạt động bÁn hÀng, thương thảo vÀ kÝ kết cÁc hợp ...