Việc làm tại Hạ Long, Quảng Ninh: 9 công việc

8,500,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
Mô tả chi tiết công việc - Lắp đặt thang mÁy tại cÁc dự Án của cÔng ty;- Thực hiện ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
Mô tả chi tiết công việc - Sửa chữa thang mÁy của CÔng ty tại cÁc khu vực khi cÓ hư hỏng ...
Hơn 10,000,000VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thịnh Phát - Chi Nhánh Quảng Ninh
Mô tả chi tiết công việc - BÓc tÁch khối lượng thi cÔng, bÓc tÁch nhu cầu vật tư, nhÂn ...
Hơn 10,000,000VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thịnh Phát - Chi Nhánh Quảng Ninh
Mô tả chi tiết công việc - Phụ trÁch cÔng tÁc lập hồ sơ phÁp lÝ, hồ sơ vật liệu đầu vÀo, ...
Hơn 10,000,000VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thịnh Phát - Chi Nhánh Quảng Ninh
Mô tả chi tiết công việc - Lập phương Án vÀ kế hoạch trắc đạc, quản lÝ, thực hiện cÔng ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thịnh Phát - Chi Nhánh Quảng Ninh
Mô tả chi tiết công việc - Theo dÕi cÔng trÌnh.- KÊ khai thuế.- Theo dÕi cÔng nợ, ...
Hơn 7,000,000VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thịnh Phát - Chi Nhánh Quảng Ninh
Mô tả chi tiết công việc - Theo dÕi kho- Quản lÝ xuất, nhập, tồn vật tư, hÀng ...
5,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
Mô tả chi tiết công việc - CÀi đặt ứng dụng vÀ phần mềm cho cÁc dÒng ĐTDĐ/Laptop.- Tư ...
MONTH
Hệ Thống Big C Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc * Chức năng: Quản lÝ quan hệ với khÁch hÀng ...