Việc làm tại Hạ Long, Quảng Ninh: 11 công việc

6,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
Mô tả chi tiết công việc - Tiếp nhận thÔng tin khÁch hÀng, sản phẩm, dịch vụ bÁn ra từ ...
6,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
Mô tả chi tiết công việc - Tiếp nhận thÔng tin khÁch hÀng, sản phẩm, dịch vụ bÁn ra từ ...
MONTH
Khách Sạn Mường Thanh Holiday Huế
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ vận hÀnh theo tiÊu chuẩn:- Kiểm tra vÀ bố trÍ ...
MONTH
Khách Sạn Mường Thanh Holiday Huế
Mô tả chi tiết công việc - Đảm bảo chất lượng cao của mÓn ăn về khẩu vị vÀ cÁch trÌnh ...
MONTH
Khách Sạn Mường Thanh Holiday Huế
Mô tả chi tiết công việc - LÀm vệ sinh phÒng khÁch- Kiểm tra phÒng khÁch ...
6,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
Mô tả chi tiết công việc - Tiếp nhận thÔng tin khÁch hÀng, sản phẩm, dịch vụ bÁn ra từ tư ...
6,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
Mô tả chi tiết công việc - CÀi đặt ứng dụng vÀ phần mềm cho cÁc dÒng ĐTDĐ/Laptop.- Tư ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
Mô tả chi tiết công việc - Lắp đặt, sửa chữa thang mÁy tại cÁc dự Án của cÔng ty;- ...
5,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
Mô tả chi tiết công việc - CÀi đặt ứng dụng vÀ phần mềm cho cÁc dÒng ĐTDĐ/Laptop.- Tư ...
MONTH
Hệ Thống Big C Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc * Chức năng: Quản lÝ quan hệ với khÁch hÀng ...
4,000,000 VNĐ - 6,000,000 VNĐ MONTH
ZIP Furniture Co., Ltd
Mô tả chi tiết công việc - Tư vấn bÁn hÀng nội thất thÔng minh tại Vincom- Thực hiện ...