Việc làm tại Hạ Long, Quảng Ninh: 15 công việc

6,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
Mô tả chi tiết công việc - Tiếp nhận thÔng tin khÁch hÀng, sản phẩm, dịch vụ bÁn ra từ ...
6,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
Mô tả chi tiết công việc - Tiếp nhận thÔng tin khÁch hÀng, sản phẩm, dịch vụ bÁn ra từ ...
6,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
Mô tả chi tiết công việc - Tiếp nhận thÔng tin khÁch hÀng, sản phẩm, dịch vụ bÁn ra từ ...
6,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
Mô tả chi tiết công việc - Chủ động đÓn tiếp khÁch hÀng đến với của hÀng.- Vui vẻ ...
Hơn 10,000,000VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thịnh Phát - Chi Nhánh Quảng Ninh
Mô tả chi tiết công việc - BÓc tÁch khối lượng thi cÔng, bÓc tÁch nhu cầu vật tư, nhÂn ...
Hơn 10,000,000VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thịnh Phát - Chi Nhánh Quảng Ninh
Mô tả chi tiết công việc - Phụ trÁch cÔng tÁc lập hồ sơ phÁp lÝ, hồ sơ vật liệu đầu vÀo, ...
Hơn 10,000,000VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thịnh Phát - Chi Nhánh Quảng Ninh
Mô tả chi tiết công việc - Lập phương Án vÀ kế hoạch trắc đạc, quản lÝ, thực hiện cÔng ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thịnh Phát - Chi Nhánh Quảng Ninh
Mô tả chi tiết công việc - Theo dÕi cÔng trÌnh.- KÊ khai thuế.- Theo dÕi cÔng nợ, ...
Hơn 7,000,000VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thịnh Phát - Chi Nhánh Quảng Ninh
Mô tả chi tiết công việc - Theo dÕi kho- Quản lÝ xuất, nhập, tồn vật tư, hÀng ...
8,500,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
Mô tả chi tiết công việc - Lắp đặt thang mÁy tại cÁc dự Án của cÔng ty;- Thực hiện ...