Căn cứ vào truy vấn "Việc làm Vietnam ở Hà Giang" của Bạn không có gì
Những lời khuyên tìm kiếm:
  • 1. Hãy cố gắng đơn giản hóa yêu cầu tìm kiếm của Bạn
  • 2. Hãy kiểm tra chức vụ
  • 3. Hãy đăng ký với công việc mới theo truy vấn "Việc làm Vietnam ở Hà Giang" trong trường ở bên dưới. Sau đó chúng tôi gửi thư với những công việc mới
Chúng tôi đã chọn một danh sách các vị trí tuyển dụng từ khu vực "Đông Bắc" có thể phù hợp với bạn
5,000,000 VNĐ - 6,000,000 VNĐ MONTH
Hệ Thống Big C Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc * NHIỆM VỤ - Thư kÝ thương mại lÀm việc dưới sự điều hÀnh vÀ chỉ đạo của trưởng bộ phận, cÓ nhiệm vụ hỗ trợ Trưởng bộ phận trong việc ...
10 – 15 triệu
Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Phú Lâm
Mô tả công việc Máy lọc nước iclean.vn tuyển dụng nhân viên kinh doanh cho chi nhánh VINH; THÁI NGUYÊN; CẦN THƠ - Chăm sóc hệ thống đại lý trên địa bàn tỉnh ...
6,000,000 VNĐ - 9,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM
Mô tả chi tiết công việc * MÔ tả cÔng việc * CÔng tÁc thủ kho - Thực hiện cÔng tÁc đặt hÀng - Tổng hợp đơn hÀng của cÁc bộ phận / phÒng ban (Dịch vụ, Kỹ thuật, ...
9,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Tư Vấn Và Dịch Thuật A2Z
Mô tả chi tiết công việc - BiÊn dịch cÁc giấy tờ tÀi liệu ở cÁc chuyÊn ngÀnh vÀ lĩnh vực khÁc nhau từ tiếng Việt sang tiếng Nhật vÀ ngược lại. - Hiệu đÍnh, đọc ...
6,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
TRUNG TÂM NGỌAI NGỮ APPLE - HẠ LONG - QUẢNG NINH
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ, giÁm sÁt học viÊn theo độ tuổi - Phối hớp với giÁo viÊn trong kiểm tra đÁnh giÁ năng lực cuối khoÁ - Trợ giảng theo phÂn cÔ ...
MONTH
TRUNG TÂM NGỌAI NGỮ APPLE - HẠ LONG - QUẢNG NINH
Mô tả chi tiết công việc - BiÊn soạn giÁo Án, tÀi liệu học tập cho cÁc tiết học - Trực tiếp giảng dạy cÁc lớp học trong trung tÂm -Thực hiện cÁc cÔng việc chuy ...
7,000,000 VNĐ - 9,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Công nghệ Cosmos
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm, phÁt triển vÀ chăm sÓc khÁch hÀng - Tổ chức hoạt động tiếp đÓn khÁch hÀng tham quan CÔng ty, giới thiệu sản phẩm,.... - ...
6,000,000 VNĐ - 9,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Công nghệ Cosmos
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm, phÁt triển vÀ quản lÝ năng lực NhÀ cung cấp - Thực hiện mua hÀng - Tổ chức hoạt động nhượng lại hÀng hÓa, dịch vụ theo yÊu ...
MONTH
Công Ty TNHH Công nghệ Cosmos
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ Hệ thống kết nối internet - Quản lÝ hệ thống mÁy tÍnh, hệ thống camera, tổng đÀi nội bộ - Quản lÝ vận hÀnh phần mềm hệ thống ...
MONTH
Công ty TNHH Sunrise Technology Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ nghiệp vụ xuất nhập thường ngÀy - CÂn bằng dữ liệu hải quan hÀng thÁng - BÁo cÁo bảo lưu thuế gia cÔng vÀ Kinh doanh nội bộ ...
MONTH
Công ty TNHH Sunrise Technology Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ kỹ thuật điện,nước,cÁc hạng mục cÔng trÌnh - Quản lÝ thiết bị mÁy mÓc (khuÔn, thÀnh hÌnh,đảm bảo chất lượng) - Phụ trÁch vận ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Dịch Vụ Thương Mại Tuấn Quỳnh
Mô tả chi tiết công việc - Phụ trÁch cÔng tÁc quản lÝ kho vật tư tại cÔng trÌnh - Nhập toÀn bộ hÀng, vật tư... từ cÁc nhÀ cung cấp khi chuyển đến cÔng trÌnh - ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Dịch Vụ Thương Mại Tuấn Quỳnh
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cÁc cÔng việc theo sự phÂn cÔng của kế toÁn trưởng cÔng ty - Tổ chức hạch toÁn kế toÁn theo đÚng cÁc quy định hiện hÀnh; - ...
6,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Bigmax Quốc Tế
Mô tả chi tiết công việc - Tư vấn, giới thiệu sản phẩm, thực hiện cÁc cÔng tÁc bÁn hÀng. - Thanh toÁn hÓa đơn mua hÀng cho khÁch. - Bảo quản, trưng bÀy sản phẩ ...
MONTH
Công Ty TNHH ActRO Vina
Mô tả chi tiết công việc * Số lượng cần tuyển: 1 - Tổ chức bộ mÁy nhÂn sự thực hiện cÔng tÁc kế toÁn tÀi chÍnh CÔng ty theo đÚng phÁp luật Việt Nam. - GiÁm sÁt ...