Việc làm tại Hà Giang, Hà Giang: 137 công việc

5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty CP TMDV ĐẤT MỚI (ALC Corp)
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ vÀ kiểm tra chất lượng sản phẩm nội thất từ khi lÀm ...
Dưới 12 tr.VND
Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit)
- Nhận danh sách Khách hàng từ Trưởng nhóm và đến nhà để kiểm tra và yêu cầu thanh toán nợ. - Thu hồi khoản nợ từ khách hàng và làm báo cáo hàng ...
MONTH
Công Ty CP TMDV ĐẤT MỚI (ALC Corp)
Mô tả chi tiết công việc Chịu trÁch nhiệm kiểm soÁt bảo trÌ vÀ bảo dưỡng mÁy mÓc ...
15,000,000 VNĐ - 25,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty CP TMDV ĐẤT MỚI (ALC Corp)
Mô tả chi tiết công việc * Chịu trÁch nhiệu thiết lập,theo dÕi quy trÌnh sản xuất ...
10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN BÌNH
Mô tả chi tiết công việc MÔ tả chi tiết cÔng việc- GiÁm sÁt thi cÔng cÁc cÔng trÌnh ...
8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty CP TMDV ĐẤT MỚI (ALC Corp)
Mô tả chi tiết công việc - Duy trÌ những quan hệ kinh doanh hiện cÓ, nhận đơn đặt ...
13,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN BÌNH
Mô tả chi tiết công việc * TrÁch Nhiệm :- Thực hiện cÔng tÁc đo đạc, ...
15,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN BÌNH
Mô tả chi tiết công việc - Tổ chức triển khai bản vẽ, giÁm sÁt cÁc hoạt động thi cÔng xÂy ...
MONTH
Công Ty CP TMDV ĐẤT MỚI (ALC Corp)
Mô tả chi tiết công việc * Chịu trÁch nhiệm quản lÝ cÁc cÔng tÁc hÀnh chÍnh, quản lÝ văn ...
MONTH
Công Ty CP TMDV ĐẤT MỚI (ALC Corp)
Mô tả chi tiết công việc * Quản lÝ tÀi sản, chi phÍ hÀnh chÍnh của cÔng ty ...
MONTH
Công Ty CP TMDV ĐẤT MỚI (ALC Corp)
Mô tả chi tiết công việc * Thiết kế nội dung vÀ hÌnh ảnh- Thiết kế ...
MONTH
Công Ty CP TMDV ĐẤT MỚI (ALC Corp)
Mô tả chi tiết công việc * NghiÊn cứu vÀ phÂn tÍch thị trường- ...
MONTH
Công Ty CP TMDV ĐẤT MỚI (ALC Corp)
Mô tả chi tiết công việc - Chịu trÁch nhiệm thiết kế cÁc tÀi liệu in ấn của cÔng ty như ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Truyền Thông Minet Châu Á
Mô tả chi tiết công việc * Số lượng cần tuyển:- HÀ Nội: 2- HCM : ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Truyền Thông Minet Châu Á
Mô tả chi tiết công việc - XÂy dựng kế hoạch marketing cho từng thÁng/quÝ/năm vÀ triển ...