Nhân Viên Điều Phối Marketing Việc làm tại Đồng Tháp, Đồng Bằng Sông Cửu Long: 6 công việc

20,000,000 VNĐ - 30,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Sky Diamond
Mô tả chi tiết công việc - Thiết lập, quản lÝ, chịu trÁch nhiệm ngÂn sÁch PhÒng ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY TNHH DÁNG TIÊN
Mô tả chi tiết công việc - Lập kế hoạch vÀ triển khai cÁc chiến dịch trÊn cÁc kÊnh ...
7,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Nha Khoa Dr. Vương
Mô tả chi tiết công việc - Viết bÀi cho Fanpage, Website vÀ cÁc trang mạng xà hội ...
MONTH
CÔNG TY TNHH 4C DECOR
Mô tả chi tiết công việc - NghiÊn cứu, khảo sÁt thị trường- Theo dÕi vÀ đảm bảo hoạt ...
6,000,000 VNĐ - 9,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Cơ Hội Và Thách Thức
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ fanpage Facebook: phụ trÁch viết content, lÊn kế ...
10,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Thương Mại MON
Mô tả chi tiết công việc - Phụ trÁch POSM quầy kệ siÊu thị.- Phối hơp cÙng sale triển ...