Việc làm tại Đồng Hới, Quảng Bình: 31 công việc

15,000,000 VNĐ - 20,000,000VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - Tham mưu cho Ban GiÁm đốc CÔng ty về chiến lược kinh doanh, tăng doanh số bÁn; về hoạch định kế hoạch mua hÀng tươi sống: thịt, ...
12,000,000 VNĐ - 15,000,000VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - Chịu trÁch nhiệm chÍnh trong việc sắp xếp, điều phối nhÂn sự trong cÁc khối thuộc bộ mÁy hoạt động của cÔng ty: Khối siÊu thị, ...
Hơn 6,000,000VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm soÁt tÍnh hợp lệ cÁc chứng từ xuất kho cho Ban kiểm soÁt cÔng ty- Tổng hợp biÊn bản kiểm kÊ của bộ phận kho- Phối hợp ...
10,000,000 VNĐ - 13,000,000VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - Mở rộng NCC ngÀnh thực phẩm lÀ hÀng nÔng sản - CÓ kỹ năng trong đÀm phÁn với nhÀ cung cấp - Tổng hợp, thống kÊ nhập ...
9,000,000 VNĐ - 12,000,000VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - Chịu trÁch nhiệm chÍnh trong cÔng tÁc Tuyển dụng cÁc khối siÊu thị, nhÀ hÀng, văn phÒng - Quản lÝ nhÓm trong cÔng tÁc tuyển ...
8,000,000 VNĐ - 15,000,000VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - Thiết kế banners quảng cÁo, tờ rơi theo yÊu cầu - SÁng tạo, thiết kế hÌnh ảnh, decor trang trÍ tại cÁc cửa hÀng ...
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện việc quản lý đỘi ngũ PG bán hàng tại cÁc quầy theo địa bÀn được phÂn cÔng- Bố trÍ, sắp xếp, điều động, phÂn ...
Hơn 15,000,000VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - Tham mưu & xÂy dựng chế độ chÍnh sÁch: lương, thưởng, đÃi ngộ vÀ đÁnh giÁ hiệu suất cÔng việc của CBNV - Quản lÝ nhÓm trong ...
12,000,000 VNĐ - 15,000,000VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - Chịu trÁch nhiệm chÍnh trong cÔng tÁc Tuyển dụng cÁc khối siÊu thị, nhÀ hÀng, văn phÒng - Quản lÝ nhÓm trong cÔng tÁc tuyển ...
8,000,000 VNĐ - 15,000,000VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - Phụ trÁch khÁch hÀng/cÔng ty kÊnh bÁn hÀng online (Adayroi, Lazada, Chotot...) - PhÁt triển mở mới khÁch hÀng chuyÊn bÁn ...
8,000,000 VNĐ - 15,000,000VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - Triển khai cÁc cÔng việc bÁn hÀng; chịu trÁch nhiệm chÍnh về doanh thu, doanh số bÁn hÀng kÊnh thực phẩm nÔng sản... được giao phụ ...
7,000,000 VNĐ - 9,000,000VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - XÂy dựng vÀ triển khai kế hoạch tuyển dụng nhÂn sự- Phối hợp tuyển dụng nhÂn sự cho khối siÊu thị, nhÀ hÀng vÀ văn phÒng- ...
5,000,000 VNĐ - 10,000,000VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - Tiếp nhận cÁc yÊu cầu từ cÁc bộ phận nghiệp vụ, phÂn tÍch cÁc yÊu cầu đÓ để từ đÓ đưa ra cÁc biện phÁp xử lÝ, đÁp ứng yÊu cầu của ...
10,000,000 VNĐ - 18,000,000VNĐ
Giao Hang Nhanh Holdings
Mô tả chi tiết công việc - Lập kế hoạch kiểm tra cÁc thÔng số kỹ thuật, dấu hiệu hỏng hÓc của xe- Lập kế hoạch thực hiện bảo trÌ, bảo dưỡng xe tại kho ...
8,000,000 VNĐ - 15,000,000VNĐ
Giao Hang Nhanh Holdings
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm khÁch hÀng mới sử dụng dịch vụ giao nhận hÀng hÓa- Tạo dựng phÁt triển hệ thống quan hệ với khÁch hÀng.- Hỗ trợ ...