Việc làm tại Đồng Hới, Quảng Bình: 21 công việc

18,000,000 VNĐ - 20,000,000VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc * Phụ trÁch cÔng tÁc đÀo tạo của CÔng ty, bao gồm:- Đối với khối văn phÒng:+ ĐÀo tạo hội nhập+ ĐÀo tạo văn hÓa doanh ...
Hơn 15,000,000VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - Tham mưu & xÂy dựng chế độ chÍnh sÁch: lương, thưởng, đÃi ngộ vÀ đÁnh giÁ hiệu suất cÔng việc của CBNV- Phụ trÁch đÀo tạo hội ...
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - Phụ trÁch cÔng nợ cho bộ phận Thu mua - Quản lÝ, sắp xếp chứng từ, hÓa đơn theo từng đợt thanh toÁn - LiÊn hệ để đối ...
9,000,000 VNĐ - 12,000,000VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - Thiết kế banners quảng cÁo, tờ rơi- Thiết kế ấn phẩm truyền thÔng, ấn phẩm đồ họa theo yÊu cầu- LÀm việc nhÓm để đưa ra ...
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - Đề xuất, tham gia cÁc dự Án phÁt triển cÁc phần mềm dựa trÊn CSDL đà cÓ sẵn của cÔng ty - Quản lÝ, bảo trÌ phần mềm cÓ sẵn ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - Triển khai cÁc cÔng việc bÁn hÀng; chịu trÁch nhiệm chÍnh về doanh thu, doanh số bÁn hÀng khu vực phụ trÁch- Thiết lập mạng ...
15,000,000 VNĐ - 17,000,000VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm mặt bằng vÀ đÁnh giÁ tiềm năng để mở rộng chuỗi siÊu thị Kmarket- ĐÀm phÁn vÀ kÝ kết hợp đồng thuÊ mặt bằng với bÊn ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - Đối chiếu hÓa đơn, chứng từ nhập - xuất thuộc bộ phận kho - Lập bÁo cÁo theo tuần tÌnh hÌnh nhập - xuất hÀng hÓa - ...
4,500,000 VNĐ - 5,000,000VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - PhÂn loại vÀ sơ chế thực phẩm tươi sỐng theo thực đơn hàng ngày của siÊu thị hoặc theo yÊu cầu của khÁch.- Sơ chế một số ...
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - Sắp xếp, bảo quản hÀng hÓa trong kho - Thường xuyÊn theo dÕi, kiểm tra số lượng, chất lượng, tÌnh trạng hÀng hÓa. - Phối ...
4,500,000 VNĐ - 5,000,000VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - LÀm việc tại cÁc cửa hÀng K-Mart thuộc hệ thống siÊu thị K-Mart: K-Mart Phạm HÙng, K-Mart Keangnam, K-Mart Mỹ ĐÌnh, K-Mart Trung ...
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - PhiÊn dịch tiếng HÀn cho Tổng giÁm đốc người HÀn Quốc - Soạn thảo văn bản, giấy tờ theo yÊu cầu của Tổng giÁm đốc - ...
4,000,000 VNĐ - 5,000,000VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - Tiếp thị & bÁn sản phẩm của cÔng ty tại quầy K-Mart trong cÁc SiÊu thị Vinmart- Giới thiệu cho khÁch hÀng chương trÌnh đang ...
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc * Quản lÝ bÁn hÀng: - Chịu trÁch nhiệm quản lÝ cửa hÀng. - Quản lÝ doanh thu qua cÁc bÁo cÁo bÁn hÀng ...
10,000,000 VNĐ - 13,000,000VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - Tham gia cÙng với bộ phận marketing tổ chức cÁc chương trÌnh, sự kiện vừa vÀ nhỏ tại hệ thống siÊu thị K-Market nhằm quảng bÁ sản ...