Việc làm tại Đồng Hới, Quảng Bình: 24 công việc

Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm tra, giÁm sÁt cÁc hoạt động đảm bảo an ninh trật tự trong cÔng ty - Quản lÝ tÀi sản vÀ kiểm tra việc thực hiện nội ...
15,000,000 VNĐ - 20,000,000VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - Thiết kế banners quảng cÁo, tờ rơi- Thiết kế phục vụ cho cÁc chương trÌnh sự kiện của cÁc cửa hÀng trong hệ thống, cÁc sự kiện ...
Công ty TNHH Leputai Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Giới thiệu sản phẩm với khÁch hÀng, lÀm bÁo giÁ, hợp đồng,…- NghiÊn cứu thị trường, tÌm kiếm khÁch hÀng mới.- Chăm sÓc ...
Công ty TNHH Leputai Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Đảm nhiệm cÁc cÔng tÁc hÀnh chÍnh vÀ văn phÒng. - Thực hiện cÔng tÁc tuyển dụng, đÀo tạo, tiếp nhận, sÀng lọc hồ sơ ứng ...
Hơn 7,000,000VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm, đÁnh giÁ sản phẩm mới - LiÊn lạc với nhÀ cung cấp, đÀm phÁn cÁc điều kiện mua hÀng - Thanh toÁn cho nhÀ ...
5,500,000 VNĐ - 7,000,000VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cÔng việc hÀnh chÍnh của phÒng Kinh doanh (Đề xuất cÁc chương trÌnh khuyến mại, ra thÔng bÁo, tổng hợp danh sÁch đặt ...
5,000,000 VNĐ - 6,500,000VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - Chuẩn bị cÁc thực phẩm chế biến. - Chọn vÀ hỗ trợ đầu bếp chế biến cÁc mÓn ăn HÀn Quốc trong menu của nhÀ hÀng; - ...
10,000,000 VNĐ - 15,000,000VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - PhiÊn dịch tiếng HÀn cho Cửa hÀng trưởng Kmarket người HÀn Quốc - Quản lÝ văn bản, giấy tờ theo yÊu cầu của cửa hÀng trưởng ...
Hơn 5,000,000VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc * LÀm việc tại một trong cÁc SiÊu thị Kmart Keangnam, Kmart Trung HÒa, Kmart Mỹ ĐÌnh, TTTM Times City, TTTM Royal City, Phạm HÙng, ...
5,000,000 VNĐ - 6,000,000VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - PhÂn loại vÀ sơ chế thực phẩm tươi sỐng theo thực đơn hàng ngày của siÊu thị hoặc theo yÊu cầu của khÁch. - Sơ chế một ...
5,000,000 VNĐ - 6,000,000VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - Tiếp thị & bÁn sản phẩm của cÔng ty tại quầy K-Mart trong cÁc SiÊu thị trong hệ thống - Giới thiệu cho khÁch hÀng chương ...
5,000,000 VNĐ - 8,000,000VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - LÀm việc tại cÁc cửa hÀng K-Mart thuộc hệ thống siÊu thị K-Mart: K-Mart Phạm HÙng, K-Mart Keangnam, K-Mart Mỹ ĐÌnh, K-Mart Trung ...
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc * Quản lÝ bÁn hÀng: - Chịu trÁch nhiệm quản lÝ cửa hÀng. - Quản lÝ doanh thu qua cÁc bÁo cÁo bÁn hÀng ...
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - ThÔng dịch Tiếng HÀn trong bộ phận kho- Thực hiện cÁc cÔng việc khÁc theo yÊu cầu của Trưởng bộ phận * Giờ giấc lÀm ...
8,000,000 VNĐ - 15,000,000VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - Triển khai cÁc cÔng việc bÁn hÀng; chịu trÁch nhiệm chÍnh về doanh thu, doanh số bÁn hÀng khu vực phụ trÁch - Thiết lập ...