Việc làm tại Đông Hà, Quảng Trị: 7 công việc

8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH
FPT Telecom
Mô tả chi tiết công việc - Tiếp nhận vÀ thực hiện cÁc giao dịch cho khÁch hÀng tại quầy ...
9,628,434 VNĐ - 12,628,434 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Yakult Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện tuyển dụng cộng tÁc viÊn (Yakult Lady)- Đồng ...
MONTH
Công Ty CP Thương mại và Chuyển Phát Nhanh Nội Bài
Mô tả chi tiết công việc - Triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh theo chỉ tiÊu được ...
8,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
FPT Telecom
Mô tả chi tiết công việc - Tư vấn, giải thÍch cho khÁch hÀng về dịch vụ do FPT Telecom ...
Hơn 6,000,000VNĐ MONTH
Công Ty CP Thương mại và Chuyển Phát Nhanh Nội Bài ( HCM)
Mô tả chi tiết công việc - Sản phẩm: CÁc dịch vụ chuyển phÁt của NETCO- TÌm kiếm, tư ...
5,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
FPT TELECOM SÓC TRĂNG
Mô tả chi tiết công việc - Thu cước sử dụng dịch vụ Internet hÀng thÁng tại địa chỉ khÁch ...
8,403,234 VNĐ - 9,403,234 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Yakult Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - TuyÊn truyỀn đẾn người tiÊu dùng lợi ích của sản phẨm ...