Việc làm tại Đông Hà, Quảng Trị: 90 công việc

10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY TNHH TM XD HIỆP THỦY
Mô tả chi tiết công việc * Chi tiết cÔng việc:- Thiết lập mối quan ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY TNHH TM XD HIỆP THỦY
Mô tả chi tiết công việc * Chi tiết cÔng việc:- Gọi điện thoại cho ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY TNHH TM XD HIỆP THỦY
Mô tả chi tiết công việc * Chi tiết lÀm việc:- XÂy dựng vÀ thực hiện ...
5,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
FPT Telecom
Mô tả chi tiết công việc - Xử lÝ cÁc sự cố kỹ thuật liÊn quan đến dịch vụ Internet vÀ ...
MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BIOTECH VIỆT NAM
Mô tả chi tiết công việc * Số người: 1 người - Phụ trÁch tư vấn ...
MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BIOTECH VIỆT NAM
Mô tả chi tiết công việc * MÔ tả cÔng việc - Lập kế hoạch tuần, ...
MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BIOTECH VIỆT NAM
Mô tả chi tiết công việc * MÔ tả cÔng việc - Lập kế hoạch tuần, ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Vua Bò
Mô tả chi tiết công việc * Chi tiết cÔng việc:- Kiểm tra, đối chiếu ...
5,000,000 VNĐ - 6,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Vua Bò
Mô tả chi tiết công việc * Chi tiết cÔng việc:- Nhập dữ liệu nhập ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Vua Bò
Mô tả chi tiết công việc * Chi tiết cÔng việc:- Chịu trÁch nhiệm ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Vua Bò
Mô tả chi tiết công việc * Kinh doanh (Sale):- Nhận đơn hÀng vÀ xử ...
MONTH
Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
Mô tả chi tiết công việc - Trưng hÀng lÊn quầy tủ - Kiểm kÊ sổ sÁch, hÀng hÓa ...
MONTH
Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
Mô tả chi tiết công việc - Trưng hÀng lÊn quầy tủ - Kiểm kÊ sổ sÁch, hÀng hÓa ...
15,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BIOTECH VIỆT NAM
Mô tả chi tiết công việc * Số người: 2 người - Thiết lập hệ ...
MONTH
Công Ty DAEYOUNG VINA
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm khÁch hÀng mới. XÂy dựng vÀ phÁt triển mạng lưới ...
6,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI
Mô tả chi tiết công việc - Hỗ trợ người dÙng xử lÝ cÁc sự cố về mÁy tÍnh, mÁy văn ...
MONTH
Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI
Mô tả chi tiết công việc - Phụ trÁch kinh doanh khối khÁch hÀng Doanh nghiệp mảng dự Án ...
12,000,000 VNĐ - 18,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI
Mô tả chi tiết công việc - Chịu trÁch nhiệm khảo sÁt nhu cầu của khÁch hÀng, phÂn tÍch ...