Việc làm tại Đông Hà, Quảng Trị: 26 công việc

Hơn 6,000,000VNĐ
FPT Telecom
Mô tả chi tiết công việc - Triển khai lắp đặt thuÊ bao ADSL, FTTH cho khÁch hÀng của cÔng ty - Tiến hÀnh kiểm tra, sửa chữa tÍn hiệu đường dÂy ADSL, ...
6,000,000 VNĐ - 10,000,000VNĐ
FPT Telecom
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm thÔng tin, tiếp cận khÁch hÀng tiềm năng - Tư vấn giới thiệu Sản phẩm vÀ dịch vụ, giải thÍch cho khÁch hÀng về ...
5,000,000 VNĐ - 8,000,000VNĐ
FPT Telecom
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ hợp đồng dịch vụ khÁch hÀng: Kiểm tra hợp đồng, giấy tờ vÀ cập nhật đầy đủ, chÍnh xÁc thÔng tin của khÁch hÀng trÊn hệ ...
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm tra, giÁm sÁt cÁc hoạt động đảm bảo an ninh trật tự trong cÔng ty - Quản lÝ tÀi sản vÀ kiểm tra việc thực hiện nội ...
15,000,000 VNĐ - 20,000,000VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - Thiết kế banners quảng cÁo, tờ rơi- Thiết kế phục vụ cho cÁc chương trÌnh sự kiện của cÁc cửa hÀng trong hệ thống, cÁc sự kiện ...
Công ty TNHH Leputai Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Giới thiệu sản phẩm với khÁch hÀng, lÀm bÁo giÁ, hợp đồng,…- NghiÊn cứu thị trường, tÌm kiếm khÁch hÀng mới.- Chăm sÓc ...
Công ty TNHH Leputai Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Đảm nhiệm cÁc cÔng tÁc hÀnh chÍnh vÀ văn phÒng. - Thực hiện cÔng tÁc tuyển dụng, đÀo tạo, tiếp nhận, sÀng lọc hồ sơ ứng ...
Hơn 7,000,000VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm, đÁnh giÁ sản phẩm mới - LiÊn lạc với nhÀ cung cấp, đÀm phÁn cÁc điều kiện mua hÀng - Thanh toÁn cho nhÀ ...
5,500,000 VNĐ - 7,000,000VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cÔng việc hÀnh chÍnh của phÒng Kinh doanh (Đề xuất cÁc chương trÌnh khuyến mại, ra thÔng bÁo, tổng hợp danh sÁch đặt ...
5,000,000 VNĐ - 6,500,000VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - Chuẩn bị cÁc thực phẩm chế biến. - Chọn vÀ hỗ trợ đầu bếp chế biến cÁc mÓn ăn HÀn Quốc trong menu của nhÀ hÀng; - ...
10,000,000 VNĐ - 15,000,000VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - PhiÊn dịch tiếng HÀn cho Cửa hÀng trưởng Kmarket người HÀn Quốc - Quản lÝ văn bản, giấy tờ theo yÊu cầu của cửa hÀng trưởng ...
Hơn 5,000,000VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc * LÀm việc tại một trong cÁc SiÊu thị Kmart Keangnam, Kmart Trung HÒa, Kmart Mỹ ĐÌnh, TTTM Times City, TTTM Royal City, Phạm HÙng, ...
5,000,000 VNĐ - 6,000,000VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - PhÂn loại vÀ sơ chế thực phẩm tươi sỐng theo thực đơn hàng ngày của siÊu thị hoặc theo yÊu cầu của khÁch. - Sơ chế một ...
5,000,000 VNĐ - 6,000,000VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - Tiếp thị & bÁn sản phẩm của cÔng ty tại quầy K-Mart trong cÁc SiÊu thị trong hệ thống - Giới thiệu cho khÁch hÀng chương ...
5,000,000 VNĐ - 8,000,000VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - LÀm việc tại cÁc cửa hÀng K-Mart thuộc hệ thống siÊu thị K-Mart: K-Mart Phạm HÙng, K-Mart Keangnam, K-Mart Mỹ ĐÌnh, K-Mart Trung ...