Việc làm tại Đông Hà, Quảng Trị: 39 công việc

Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - Nấu cÁc mÓn ăn ChÂu Á - CÁc mÓn ăn Việt Nam như cơm rang, mÌ xÀo, phở xÀo, xÚc xÍch, ... theo thực đơn của nhÀ hÀng ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000VNĐ
FPT Telecom
Mô tả chi tiết công việc * MÔ TẢ CÔNG VIỆC- Khảo sÁt, nghiÊn cứu, phÂn tÍch vÀ phÁt triển thị trường - PhÂn tÍch, xÂy dựng cÁc ...
Hơn 15,000,000VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - PhiÊn dịch tiếng HÀn, dịch tÀi liệu, bÁo cÁo sang tiếng HÀn cho Trưởng bộ phận/GiÁm đốc - Soạn thảo văn bản, giấy tờ, lÀm ...
6,000,000 VNĐ - 7,000,000VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - Phụ trÁch xử lÝ xÁc nhận đơn hÀng trÊn kÊnh bÁn hÀng online (Adayroi, Lazada, Chotot...) - Điều phối hÀng hÓa tại kho, cửa ...
Hơn 5,000,000VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - Phụ trÁch cÔng tÁc kiểm tra, trưng bÀy hÀng hÓa lÀ ngÀnh hÀng quÀ tặng trÊn cÁc cửa hÀng trong hệ thống - Quản lÝ hÀng hÓa ...
Hơn 9,000,000VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cÔng tÁc tổng hợp vÀ kÊ khai thuế GTGT hÀng thÁng/quÝ/năm - LÀm thủ tục thÔng bÁo/ bÁo cÁo thuế cÁc thay đổi của ...
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - LÀm việc tại cÔng ty vÀ tại cÁc đơn vị siÊu thị theo kế hoạch lÀm việc của trưởng nhÓm đưa ra.- Triển khai cÁc chương trÌnh ...
8,000,000 VNĐ - 9,000,000VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - LÁi xe đưa đÓn GiÁm đốc Kinh doanh vÀ cÁn bộ phÒng kinh doanh (khi cÓ yÊu cầu). Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết - 3 năm kinh ...
10,000,000 VNĐ - 15,000,000VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - PhiÊn dịch tiếng HÀn cho Cửa hÀng trưởng Kmarket người HÀn Quốc - Quản lÝ văn bản, giấy tờ theo yÊu cầu của cửa hÀng trưởng ...
12,000,000 VNĐ - 25,000,000VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - Tham mưu cho Trưởng bộ phận trong việc lập kế hoạch vÀ triển khai tổ chức cÁc chương trÌnh, sự kiện vừa vÀ nhỏ tại hệ thống siÊu ...
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc * Quản lÝ bÁn hÀng: - Chịu trÁch nhiệm quản lÝ cửa hÀng. - Quản lÝ doanh thu qua cÁc bÁo cÁo bÁn hÀng ...
Hơn 8,000,000VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - Xử lÝ sự cố về điều hÒa, thiết bị lạnh, kho đÔng tại văn phÒng, kho vÀ cửa hÀng - Sắp xếp lắp đặt vật tư khi cÓ chương ...
8,000,000 VNĐ - 15,000,000VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - Triển khai cÁc cÔng việc bÁn hÀng; chịu trÁch nhiệm chÍnh về doanh thu, doanh số bÁn hÀng kÊnh thực phẩm nÔng sản... được giao phụ ...
8,000,000 VNĐ - 15,000,000VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm khÁch hÀng kÊnh NhÀ hÀng HÀn Quốc; chịu trÁch nhiệm chÍnh về doanh thu, doanh số bÁn hÀng - Lập vÀ duy trÌ cÁc mối ...
Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm tra, giÁm sÁt cÁc hoạt động đảm bảo an ninh trật tự trong cÔng ty- Quản lÝ tÀi sản vÀ kiểm tra việc thực hiện nội ...