Việc làm tại Đông Hà, Quảng Trị: 219 công việc

9,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Biên Hòa
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm tra giÁ bÁn trÊn cÁc hÓa đơn trÊn phần mềm theo đÚng bảng ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
CN Hà Nội - Công Ty CP TM Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp VinCommerce
Mô tả chi tiết công việc - BÁn hÀng vÀ chăm sÓc khÁch hÀng.- Thực hiện thanh toÁn cho ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
CN Hà Nội - Công Ty CP TM Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp VinCommerce
Mô tả chi tiết công việc - BÁn hÀng vÀ chăm sÓc khÁch hÀng.- Thực hiện thanh toÁn cho ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ LOGICBUY
Mô tả chi tiết công việc ₋ Tiếp nhận vÀ quản trị bộ code phần mềm của cÔng ty đang sử ...
6,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ MobiWork Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Gọi điện tới cÁc khÁch hÀng của cÔng ty để hỏi thăm tÌnh hÌnh ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ MobiWork Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - TÌm hiểu yÊu cầu của khÁch hÀng về nghiệp vụ phần mềm cần đÁp ...
10,000,000 VNĐ - 30,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ MobiWork Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Gặp gỡ, tư vấn khÁch hÀng lÀ Doanh Nghiệp khi nhận được đăng ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ MobiWork Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Tiếp nhận yÊu cầu triển khai phần mềm cho khÁch hÀng từ cÁc ...
MONTH
Viet An Enviro Technology JSC
Mô tả chi tiết công việc - XÂy dựng Ý tưởng / viết bÀi / biÊn tập nội dung bÀi viết – ...
MONTH
Viet An Enviro Technology JSC
Mô tả chi tiết công việc * Tổ chức, điều hÀnh cÁc cÔng việc chung trong bộ phận ...
5,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
FPT Telecom
Mô tả chi tiết công việc - Chủ động tÌm kiếm thÔng tin, tiếp cận cÁc khÁch hÀng tiềm ...
200,000,000 VNĐ - 500,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY TNHH TM DV PHÁT TRIỂN VIETLAND
Mô tả chi tiết công việc - XÂy dựng chiến lược kinh doanh - mục tiÊu cho bản thÂn vÀ cho ...
Hơn 9,000,000VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Cơ Hội Và Thách Thức
Mô tả chi tiết công việc - Hỗ trợ bÁn hÀng vÀ giÁm sÁt cÔng việc bÁn hÀng nhằm đạt mục ...
10,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH
CN Hà Nội - Công Ty CP TM Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp VinCommerce
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ nhÂn sự lÀm việc tại cửa hÀng gồm đÀo tạo, sắp xếp ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
CN Hà Nội - Công Ty CP TM Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp VinCommerce
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cÔng tÁc thủ tục nhÂn sự theo đÚng quy định của NhÀ ...