Việc làm tại Đà Lạt, Lâm Đồng: 1.183 công việc

7,500,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần SXKD Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh (GILIMEX)
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm phÁt triển nhÀ cung cấp (NCC) mới- Tiếp nhận phÂn ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần SXKD Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh (GILIMEX)
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm tra cÁc chứng từ đề nghị mua, PO, thanh toÁn, doanh ...
8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần SXKD Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh (GILIMEX)
Mô tả chi tiết công việc - Đề xuất, đưa ra cÁc giải phÁp tự động hÓa trong sản xuất.- ...
MONTH
PPLUS VN
Mô tả chi tiết công việc - Triển khai cÁc ứng dụng trÊn nền tảng Java theo yÊu cầu của ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
Mô tả chi tiết công việc - Tiếp nhận thÔng tin khÁch hÀng, sản phẩm, dịch vụ bÁn ra từ tư ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
Mô tả chi tiết công việc - CÀi đặt ứng dụng vÀ phần mềm cho cÁc dÒng ĐTDĐ/Laptop- Tư ...
6,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Cơ Khí Việt
Mô tả chi tiết công việc - Lập, theo dÕi đơn đặt hÀng- Tập hợp, nhập liệu chứng từ ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Cơ Khí Việt
Mô tả chi tiết công việc - NghiÊn cứu vÀ phÂn tÍch thị trường để đÁnh giÁ xu hướng, mức ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Cơ Khí Việt
Mô tả chi tiết công việc - Thiết kế hệ thống kệ chứa hÀng, kệ kho,… vÀ cÁc sản phẩm khÁc ...
6,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Cơ Khí Việt
Mô tả chi tiết công việc - CẬp nhẬt và theo dõi tiẾn đỘ sản xuẤt.- ChuẨn bị ...
5,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TCT
Mô tả chi tiết công việc - Xử lÝ cÁc sự cố về mÁy tÍnh, trang thiết bị của cÔng ty.- ...
6,500,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ MONTH
Công ty TNHHDVTM Nội Thất Tân Hoàng Gia
Mô tả chi tiết công việc - LÀm việc tại showroom trực Fanpage, điện thoại, tư vấn vÀ chốt ...
10,000,000 VNĐ - 25,000,000 VNĐ MONTH
Trung Tâm Anh Ngữ Jaxtina
Mô tả chi tiết công việc - Gọi điện tư vấn khoÁ học, cÁc thÔng tin về chương trÌnh đÀo ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần SXKD Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh (GILIMEX)
Mô tả chi tiết công việc - Tiếp nhận thÔng tin cÁc đơn hÀng từ Trưởng phÒng kế ...
8,000,000 VNĐ - 14,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần SXKD Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh (GILIMEX)
Mô tả chi tiết công việc * QA BUYER- Đảm bảo cÁc yÊu cầu chất lượng ...