Việc làm tại Đà Lạt, Lâm Đồng: 114 công việc

MONTH
Việt Tiên Group
Mô tả chi tiết công việc - Tiếp nhận, truyền đạt Ý kiến / chỉ đạo của Chủ tịch cho cÁc cÁ ...
MONTH
Công Ty TNHH Chuyển Phát Nhanh Lazada Việt Nam (Flex Speed)
Mô tả chi tiết công việc * Thực hiện thủ tục thu tiền giao hÀng từ nhÂn viÊn giao ...
MONTH
Công Ty CP TM DV TRANG BEAUTY CENTER
Mô tả chi tiết công việc - Sắp xếp lịch hẹn cÁc đối tÁc, khÁch hÀng cho TGĐ. - ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Phúc Bình
Mô tả chi tiết công việc - Kinh doanh cÁc giải phÁp, sản phẩm cÔng nghệ như: hệ thống ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Phúc Bình
Mô tả chi tiết công việc - Lập kế hoạch lÀm việc theo tuần, thÁng, năm để thực hiện mục ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Phúc Bình
Mô tả chi tiết công việc - Quản trị hệ thống mÁy tÍnh, hỗ trợ thÀnh viÊn cÔng ty hoạt ...
MONTH
Ninja Van Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Responsible for training new hires and up-train tenured agents ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Phúc Bình
Mô tả chi tiết công việc - Lập kế hoạch lÀm việc cho phÒng Kinh doanh, phối hợp với cÁc ...
MONTH
Seaside Resort Vung Tau
Mô tả chi tiết công việc * TÌm kiếm khÁch hÀng mới- XÂy dựng hệ ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Phúc Bình
Mô tả chi tiết công việc - NghiÊn cứu cÁc sản phẩm của cÔng ty, cÁc nhu cầu của khÁch ...