Việc làm tại Đà Lạt, Lâm Đồng: 86 công việc

MONTH
CÔNG TY TNHH TM DV VIÊN MỸ
Mô tả chi tiết công việc - Phụ trÁch tư vấn, thuyết phục, chăm sÓc khÁch hÀng.- Nắm ...
MONTH
CÔNG TY TNHH TM DV VIÊN MỸ
Mô tả chi tiết công việc - Kinh doanh, tư vấn cho khÁch hÀng về cÁc dÒng mỹ phẩm chÂu Âu ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY TNHH TM DV VIÊN MỸ
Mô tả chi tiết công việc - Khảo sÁt thị trường vÀ tÌm kiếm khÁch hÀng tiềm năng cÓ nhu ...
6,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Viện Thẩm Mỹ Kay Spa
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cÔng tÁc tuyển dụng: tiếp nhận, lập kế hoạch vÀ ...
8,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Phúc Bình
Mô tả chi tiết công việc - Kinh doanh cÁc giải phÁp, sản phẩm cÔng nghệ như: hệ thống ...
10,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ FULFILL VIỆT NAM
Mô tả chi tiết công việc - Quản trị hệ thống phần mềm sơ vơ của cÔng ty - Duy trÌ ...
MONTH
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ FULFILL VIỆT NAM
Mô tả chi tiết công việc - ĐÀo tạo chia sẽ về sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng - Lập ...
MONTH
Công Ty TNHH Vận Tải Và Tiếp Vận Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc * Số lượng: 02 nhÂn viÊn- Thực hiện vÀ duy ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Quảng Cáo Adv
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện tối ưu hÓa website trÊn cÁc cÔng cụ tÌm kiếm như ...
15,000,000 VNĐ - 25,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH TM DV Diên Khánh
Mô tả chi tiết công việc - PhÁt triển, mở rộng hệ thống đại lÝ tại khu vực quản lÝ- ...
7,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Viện Thẩm Mỹ Kay Spa
Mô tả chi tiết công việc - LÊn kế hoạch chăm sÓc khÁch hÀng cũ vÀ mới- Tư vấn về cÁc ...
MONTH
CÔNG TY TNHH 4C DECOR
Mô tả chi tiết công việc - Khảo sÁt mặt bằng thực tế- Bố trÍ mặt bằng, triển khai vẽ ...
MONTH
CÔNG TY TNHH 4C DECOR
Mô tả chi tiết công việc - Khảo sÁt vÀ đo đặc hiện trường cÔng trÌnh khi cÓ thÔng tin từ ...
15,000,000 VNĐ - 25,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH TM DV Diên Khánh
Mô tả chi tiết công việc - PhÁt triển, mở rộng hệ thống đại lÝ tại khu vực quản lÝ- ...
MONTH
UPS Viet Nam
Mô tả chi tiết công việc - Declare customs for import/ export shipments (translate goods ...