Việc làm tại Đà Lạt, Lâm Đồng: 40 công việc

25,000,000 VNĐ - 35,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Dịch Vụ Đại Việt - Chi Nhánh Đà Lạt
Mô tả chi tiết công việc - Lập kế hoạch, xÂy dựng cÁc chÍnh sÁch vÀ phương Án phÁt triển ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công ty Cổ Phần Chè Cầu Đất - CAUDATFARM
Mô tả chi tiết công việc * Lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện cÁc chương trÌnh đÀo tạo, ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công ty Cổ Phần Chè Cầu Đất - CAUDATFARM
Mô tả chi tiết công việc * MÔ tả cÔng việc:- PhÂn tÍch, tổng hợp vÀ ...
MONTH
Công ty Cổ Phần Chè Cầu Đất - CAUDATFARM
Mô tả chi tiết công việc - Cung cấp thÔng tin thị trường, đối thủ cạnh tranh để Sales ...
MONTH
Cereja Hotel & Resort Dalat
Mô tả chi tiết công việc - LuÔn đảm bảo mức độ cao nhất sự hÀi lÒng của khÁch hÀng;- ...
MONTH
Cereja Hotel & Resort Dalat
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa cÁc đơn vị nội bộ, dữ liệu chi ...
MONTH
Cereja Hotel & Resort Dalat
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cÔng tÁc bảo trÌ điện, nước, điện lạnh- CÁc cÔng ...
MONTH
Cereja Hotel & Resort Dalat
Mô tả chi tiết công việc - Nắm vững cÔng thức vÀ quy trÌnh chế biến, định lượng của cÁc ...
MONTH
SAM Tuyền Lâm Golf & Resort
Mô tả chi tiết công việc * MÔ tả cÔng việc- NghiÊn cứu, phÂn tÍch ...
MONTH
SAM Tuyền Lâm Golf & Resort
Mô tả chi tiết công việc * MÔ tả cÔng việc- Tiến hÀnh thiết kế cÁc ...
MONTH
SAM Tuyền Lâm Golf & Resort
Mô tả chi tiết công việc * MÔ tả cÔng việc-TÌm kiếm, xÂy dựng vÀ ...
MONTH
SAM Tuyền Lâm Golf & Resort
Mô tả chi tiết công việc * MÔ tả cÔng việc- Quản lÝ khối lượng mảng ...
MONTH
SAM Tuyền Lâm Golf & Resort
Mô tả chi tiết công việc * MÔ tả cÔng việc- Khảo sÁt, lập bản vẽ, ...
MONTH
SAM Tuyền Lâm Golf & Resort
Mô tả chi tiết công việc * MÔ tả cÔng việc- BÓc tÁch khối lượng trÊn ...
MONTH
SAM Tuyền Lâm Golf & Resort
Mô tả chi tiết công việc * MÔ tả cÔng việc- Kiểm tra khối lượng mời ...