Việc làm tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lăk: 37 công việc

4,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY OPPO VIỆT NAM
Mô tả chi tiết công việc - Giới thiệu vÀ quảng bÁ sản phẩm của cÔng ty.- Tư vấn vÀ ...
MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP NHẤT QUỐC TẾ HNC
Mô tả chi tiết công việc - Phụ trÁch trao đổi, cập nhật thÔng tin, lÀm việc với Hải Quan ...
10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP NHẤT QUỐC TẾ HNC
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ, điều hÀnh vÀ chịu trÁch nhiệm toÀn bộ hoạt động Kinh ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP NHẤT QUỐC TẾ HNC
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm khÁch hÀng sử dụng dịch vụ vận chuyển (Chủ yếu đường ...
8,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP NHẤT QUỐC TẾ HNC
Mô tả chi tiết công việc - Tham gia phÁt triển mobile app trÊn nền tảng React js hoặc ...
7,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP NHẤT QUỐC TẾ HNC
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm nguồn khÁch hÀng cÓ nhu cầu đặt hÀng - mua hộ - vận ...
MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP NHẤT QUỐC TẾ HNC
Mô tả chi tiết công việc - PhÂn tÍch nhu cầu thị trường hÀng tiÊu dÙng ngoại nhập tại ...
Hơn 7,000,000VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP NHẤT QUỐC TẾ HNC
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm khÁch hÀng sử dụng dịch vụ vận chuyển (Chủ yếu đường ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP NHẤT QUỐC TẾ HNC
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm khÁch hÀng sử dụng dịch vụ ngÀnh Air cargo- Gửi ...
Hơn 17,000,000VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP NHẤT QUỐC TẾ HNC
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ NhÂn sự, cÔng việc phÒng ThÔng quan.- Tư vấn, ...
MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP NHẤT QUỐC TẾ HNC
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ team, hỗ trợ thÀnh viÊn nhÓm, training cÁc thÀnh viÊn ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP NHẤT QUỐC TẾ HNC
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm khÁch hÀng sử dụng dịch vụ Chuyển phÁt nhanh , ...
8,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP NHẤT QUỐC TẾ HNC
Mô tả chi tiết công việc - Theo dÕi, thực hiện đÁnh giÁ hiệu quả cÔng việc, xếp loại KPI ...
10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP NHẤT QUỐC TẾ HNC
Mô tả chi tiết công việc - Lập kế hoạch tuyển dụng, lÊn ngÂn sÁch tuyển dụng vÀ tư vấn ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP NHẤT QUỐC TẾ HNC
Mô tả chi tiết công việc * CÔng tÁc tuyển dụng- Chịu trÁch nhiệm cung cấp đầy đủ nhÂn ...