Nhân Viên Điều Phối Marketing Việc làm tại Bình Dương, Đông Nam Bộ: 9 công việc

7,000,000 VNĐ - 9,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty CP Eurowindow
... tiết công việc - Thực hiện cÁc biện phÁp marketing thu thẬp thÔng tin, nghiÊn cứu và phÂn tÍch tÁc động của cÁc yếu tố mÔi trường liÊn quan đếnnh vực SXKD ...
MONTH
Danang Souvenirs Co., Ltd
... ội. - NghiÊn cứu, tạo chiến lược truyền thÔng ngắn hạn vÀ dÀi hạn cho cửa hÀng vÀ cÁc sản phẩm lưu niệm. - Gặp gỡ, lÀm việc với cÁc đối tÁc để quảng bÁ hÌnhnh ...
7,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Denis G.M.
... ệm: 01 năm lÀm nhÂn viÊn Marketing hoặc mới tốt nghiệp - Kỹ năng: Digital Marketing trong lĩnh vực thực phẩm vÀ định hướng người tiÊu dÙng. CÓ khả năng đi cÔng ...
MONTH
Công Ty CP- ĐT Dệt May Thiên An Phát
... ạch Marketing hệ thống bÁn lẻ. - CÓ kỹ năng tổng hợp, phÂn tÍch số liệu vÀ tÌnhnh thị trường. Mô tả Ngành nghề việc làm: Quảng cáo / Khuyếni / Đối ngoại C ...
MONTH
Công Ty TNHH OTO VINA
... công việc - Phi hợp với cÁc nhÂn viÊn trong bộ phnn cÁc kế hoạch Marketing ngắn vÀ dÀi hạn phÙ hợp với chiến lược kinh doanh của cÔng ty.. - TÌm hiểu nắm b ...
3,000,000 VNĐ - 5,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY DỊCH VỤ DU LỊCH SEN VIỆT NAM
... , ĐH chuyÊn ngÀnh Marketing, BiÊn tập, BÁo chÍ - YÊu thÍch viết lÁch, cÓ kỹ năng viết tốt. Am hiểu, cÓ kỹ năng viết ni dung quảng bÁ trÊn mạng xà hội... - Năng ...
MONTH
Công Ty TNHH MTV Adoor Việt Nam
... hÌnh, phÂn tÍch lÀ một lợi thế Mô tả Ngành nghề việc làm: Quảng cáo / Khuyếni / Đối ngoại Tiếp thị Cấp bậc: Nhân viên Nơi làm việc: Đà Nẵng , Quận Liên Chiểu ...
9,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty CP Thời Trang Kowil Việt Nam S
... Ình đà triển khai - NghiÊn cứu, xÁc định phÂn khÚc, Ý tưởng để phÁt triển nhÃn hÀng - Đi cÔng tÁc vÀ hổ trợ cÁc cÔng việc khÁc khi cÓ yÊu cầu. Kinh nghiệm/Kỹ n ...
9,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty CP Thời Trang Kowil Việt Nam S
... cÁc kÊnh tiếp thị, truyền thÔng - LÀm việc với cÁc đối tÁc, cơ quan truyền thÔng, cÁc nhÀ cung cấp dịch vụ cÓ liÊn quan phục vụ cho hoạt động marketing - BÁo c ...