Việc làm tại Biên Hòa, Đồng Nai: 138 công việc

Taekwang Vina Industrial
Mô tả chi tiết công việc - Nhận cÁc đơn đặt hÀng từ quản lÝ trực tiếp - Kiểm tra thÔng tin về nguyÊn vật liệu cần đặt, lÀm việc trao đổi với khÁch ...
Navigos Search's Client
Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn 13th payment Mô Tả Công Việc . Responsible for validation plan from initiating to validation reportCreate validation ...
Công ty TNHH Ký Hiệu
Job Descriptions:Quality management on the production line.Supervise inspectors, technicians and other staff and provide ...
Công Ty TNHH Vina Genuwin
Taekwang Vina Industrial
Mô tả chi tiết công việc - NghiÊn cứu, phÁt triển, kiểm tra, tối ưu hÓa, chạy thử vÀ ứng dụng cÁc loại mÁy mới - Kết hợp với bộ phận sản xuất, Vendor, ...
Navigos Search's Client
Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn 13th payment Mô Tả Công Việc As HR Assistant Manager, the position holder will be responsible for all aspects of Human Resource ...
Công ty TNHH Ký Hiệu
Job Descriptions:Design electrical products.Make a document for production standardPlan and supervise the work of ...
Công Ty TNHH Vina Genuwin
Taekwang Vina Industrial
Mô tả chi tiết công việc - Participate in project team and understand project’s words- Support project- Translate project documents and ...
Navigos Search's Client
Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn 13th payment Mô Tả Công Việc - Perform risk assessments with regard to product/process deviations- Providing technical ...
REERACOEN VIETNAM
Business Summary: Production and trading of cotton bud with high technology.Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh ...
Công Ty TNHH Vina Genuwin
Taekwang Vina Industrial
Mô tả chi tiết công việc 1. Human Resources Management Assessment Tool (HRMAT): - Make the action plan based on customer’s evaluation value and feedback ...
Henkel Adhesive Technologies Vietnam Co., Ltd.
Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn Performance Bonus Mô Tả Công Việc Job Purpose:Quality planning, assurance, improvement to achieve more consistent ...
REERACOEN VIETNAM
Lĩnh vực sản xuất: nhà sản xuất uy tín của các sản phẩm nhựa chính xác và khuôn đúc.Năm thành lập: 1980 ở Nhật, 2007 ở ...