Việc làm tại Biên Hòa, Đồng Nai: 28 công việc

Công ty TNHH MTV Nam Dược Phương Nam
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cÁc nghiệp vụ quản lÝ lao động- Theo dÕi, quản lÝ Hợp đồng lao động- Theo dÕi vÀ quản lÝ hồ sơ CBNV trong CÔng ...
Công Ty TNHH Vina Genuwin
Taekwang Vina Industrial
Mô tả chi tiết công việc - Phụ trÁch thực hiện cÁc hoạt động An toÀn- Sức khỏe theo kế hoạch của nhÀ mÁy Taekwang Vina thiết lập- Kiểm tra mức độ an toạn ...
Công Ty TNHH Vina Genuwin
7,000,000 VNĐ - 9,000,000VNĐ
Công Ty TNHH GNOTECH
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm soÁt chất lượng của sản phẩm từ đầu vÀo đến đầu ra của sản phẩm. - GiÁm sÁt chất lượng Hệ thống đo lường vÀ đÁnh giÁ ...
Công Ty TNHH Vina Genuwin
CÔNG TY TNHH YUJIN COMPRESSOR VIỆT NAM
Mô tả chi tiết công việc * Chi tiết cÔng việc:- Tạo bảng vẽ phÒng mÁy nÉn khÍ.- Tạo Bảng vẽ hệ thống đường ống khÍ nÉn.- Tạo ...
FPT Telecom
Mô tả chi tiết công việc - XÂy dựng kế hoạch lÀm việc, quản lÝ, phÁt triỂn vÀ chịu trÁch nhiệm về hoạt động chung của phÒng - Quản lÝ, giÁm sÁt vÀ ...
CÔNG TY TNHH YUJIN COMPRESSOR VIỆT NAM
Mô tả chi tiết công việc - Số lượng: 02* MÔ tả cÔng việc:- Tư vấn cho khÁch hÀng về mÁy nÉn khÍ vÀ cÁc thiết bị khÁc trong hệ thống ...
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG CHÍNH NAM
Mô tả chi tiết công việc - Lập mÔ hÌnh tÍnh toÁn kết cấu cÁc cÔng trÌnh BTCT, NhÀ thÉp;- Thiết kế bản vẽ kết cấu dÂn dụng, cÔng nghiệp, triển khai chÍnh ...
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG CHÍNH NAM
Mô tả chi tiết công việc - Lập mÔ hÌnh tÍnh toÁn kết cấu cÁc cÔng trÌnh BTCT, NhÀ thÉp;- Thiết kế bản vẽ kết cấu dÂn dụng, cÔng nghiệp, triển khai chÍnh ...
Taekwang Vina Industrial
Mô tả chi tiết công việc - Trực tiếp vÀ chụi trÁch nhiệm chÍnh lÀm việc với khÁch hÀng Nike để nhận đơn hÀng, thiết kế, mẫu mà mới - Chụi trÁch nhiệm ...
Taekwang Vina Industrial
Mô tả chi tiết công việc - Analysis process for developing system- Develop software based on Dot-NET or C# (Design UI and Develop Program)- ...
Taekwang Vina Industrial
Mô tả chi tiết công việc - Participate in project team and understand project’s words; - Support project; - Translate project documents and ...
Taekwang Vina Industrial
Mô tả chi tiết công việc - Assembly device- Electrical test- Maintenance or support during system stabilizing- Make a document about manual- ...