Việc làm tại Biên Hòa, Đồng Nai: 37 công việc

5,000,000 VNĐ - 7,000,000VNĐ
FPT Telecom
Mô tả chi tiết công việc - Đảm bảo hoạt động chất lượng tại đơn vị- XÂy dựng, sửa đỔi, ban hÀnh , cải tiẾn hỆ thỐng quy trÌnh, tài liỆu chẤt ...
CÔNG TY SEONG JI SÀI GÒN
Mô tả chi tiết công việc * Mục đÍch cÔng việc- Quản lÝ toÀn bộ hoạt động nhÂn sự của cÔng ty.* Nhiệm vụ cụ ...
CÔNG TY SEONG JI SÀI GÒN
Mô tả chi tiết công việc * MÔ tả:- Kiểm tra vÀ thực hiện cÁc thao tÁc xuất nhập kho hệ thống ERP .- Cập nhật điểm danh, tăng ca hằng ...
Công Ty TNHH Shinkwang Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - LÀm việc trực tiếp với khÁch hÀng, tư vấn, giới thiệu sản phẩm của cÔng ty - Giải quyết cÁc vấn đề phÁt sinh trong quÁ ...
Công Ty TNHH Shinkwang Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ, theo dÕi xuất-nhập-tồn cÁc mặt hÀng, nguyÊn vật liệu trong kho- Lập phiếu nhập, xuất theo đÚng quy định kế toÁn vÀ ...
Công ty TNHH Vafarm Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - TÌm khÁch hÀng mua rau – củ – quả sạch VietGAP tại BiÊn HÒa.- ChÀo hÀng tại cÁc nhÀ dÂn, cửa hÀng, trường học theo tuyến ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000VNĐ
FPT Telecom
Mô tả chi tiết công việc - Triển khai vÀ bảo trÌ đường truyền Internet cho khÁch hÀng. - CÀi đặt cÁc dịch vụ khÁc (Truyền hÌnh FPT, thiết bị wifi…) do ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000VNĐ
FPT Telecom
Mô tả chi tiết công việc - Xử lÝ cÁc sự cố kỹ thuật liÊn quan đến dịch vụ Internet vÀ Truyền hÌnh IpTV tại nhÀ khÁch hÀng- Tư vấn, hướng dẫn khÁch hÀng ...
5,000,000 VNĐ - 6,000,000VNĐ
Công Ty TNHH Yakult Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Kế toÁn bÁn hÀng- Kế toÁn cÔng nợ phải thu- Kế toÁn tiền- Kiểm tra, lưu chuyển vÀ sắp xếp chứng từ kế toÁn- CÔng ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000VNĐ
FPT Telecom
Mô tả chi tiết công việc - Thu cước sử dụng dịch vụ Internet hÀng thÁng tại địa chỉ khÁch hÀng trÊn địa bÀn khu vực BiÊn HÒa- XÁc minh thực trạng, địa ...
CÔNG TY SEONG JI SÀI GÒN
Mô tả chi tiết công việc * MÔ tả cÔng việc- NghiÊn cứu vÀ nắm vững kỹ thuật của tất cả cÁc loại linh kiện điện tử mÀ cÔng ty đang kinh ...
CÔNG TY SEONG JI SÀI GÒN
Mô tả chi tiết công việc * TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC- Thực thi cÁc cÔng việc trong kho, hỗ trợ nhập xuất kho, sắp xếp hÀng hÓa kho nhằm đảm ...
8,000,000 VNĐ
Công Ty TNHH Thép SeAH Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ cÔng tÁc tuyển dụng cÔng ty theo Thủ tục tuyển dụng- Quản lÝ hồ sơ, lÝ lịch của CNV toÀn CÔng ty: lưu hồ sơ CNV trong ...
8,000,000 VNĐ
Công Ty TNHH Thép SeAH Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ cÔng tÁc tuyển dụng cÔng ty theo Thủ tục tuyển dụng- Quản lÝ hồ sơ, lÝ lịch của CNV toÀn CÔng ty: lưu hồ sơ CNV trong ...
8,000,000 VNĐ - 12,000,000VNĐ
Công ty TNHH SX&TM Miền Quê - The Country Co,.Ltd
Mô tả chi tiết công việc - Theo dÕi tiến độ đơn hÀng nhÀ cung cấp bÊn ngoÀi (hÀng gia cÔng)- Cập nhật vÀ xử lÝ đơn hÀng- Đảm bảo đơn hÀng về nhÀ mÁy ...