Tài Chính / Kể Toán & Kiểm Toán Việc làm tại Bến Tre, Bến Tre: 95 công việc

5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
Mô tả chi tiết công việc - Tiếp nhận thÔng tin khÁch hÀng, sản phẩm, dịch vụ bÁn ra từ tư ...
MONTH
Công Ty TNHH XNK Cuộc Sống Tươi Đẹp
Mô tả chi tiết công việc * Tuyển dụng- XÂy dựng vÀ thực hiện kế ...
4,000,000 VNĐ - 5,000,000 VNĐ MONTH
Hệ Thống Big C Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc * MÔ tả cÔng việc* Đảm bảo hệ thống kỹ ...
8,000,000 VNĐ - 11,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH XNK Cuộc Sống Tươi Đẹp
Mô tả chi tiết công việc - Hỗ trợ bộ phận kinh doanh khi cÓ đơn hÀng phÁt sinh: nhận đơn ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
Mô tả chi tiết công việc - Tiếp nhận thÔng tin khÁch hÀng, sản phẩm, dịch vụ bÁn ra từ tư ...
15,000,000 VNĐ - 30,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Sky Diamond
Mô tả chi tiết công việc - Lập kế hoạch, phÁt triển nội dung phÙ hợp- XÂy dựng nội ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm tra đầy đủ chứng từ, hÀng hÓa nhập kho- Sắp xếp, quản ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
Mô tả chi tiết công việc - Tiếp nhận thÔng tin khÁch hÀng, sản phẩm, dịch vụ bÁn ra từ tư ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
Mô tả chi tiết công việc - Tiếp nhận thÔng tin khÁch hÀng, sản phẩm, dịch vụ bÁn ra từ tư ...
MONTH
Công ty TNHH Dịch Vụ Giáo Dục EB
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa cÁc đơn vị nội bộ, dữ liệu chi ...
MONTH
Công ty TNHH TM DV & Tư Vấn Không Gian Sạch
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ mọi hoạt động tại chi nhÁnh.- TÌm kiếm khÁch hÀng, ...
15,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ MONTH
Công ty TNHH TM DV & Tư Vấn Không Gian Sạch
Mô tả chi tiết công việc - Căn cứ vÀo nhu cầu vốn theo kế hoạch phÁt triển của CÔng ty, ...
10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ HOÀNG LAND
Mô tả chi tiết công việc - MÔi giới Bất động sản (căn hộ, đất nền)- Giới thiệu, tư ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông Long An
Mô tả chi tiết công việc - Mua NVL phụ vụ ngÀnh Nhựa, thuÊ cÁc dịch vụ gia cÔng ngoÀi, ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
Mô tả chi tiết công việc - XÂy dựng kế hoạch Trade MKT theo quÝ/ năm. - GiÁm sÁt ...