Quản Lý Tài Khoản PR Việc làm tại Bến Tre, Bến Tre: 8 công việc

5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
... Ên - Tt nghiệp Trung Cấp trở lÊn chuyÊn ngÀnh Kế toÁn/TÀi chÍnh - ThÀnh thạo vi tÍnh văn phÒng (Word, Excel...) - CÓ kinh nghiệm qun lÝ kho - Cẩn thận, nguyÊn ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
... Tt nghiệp Trung Cấp trở lÊn chuyÊn ngÀnh Kế toÁn/TÀi chÍnh. - ThÀnh thạo vi tÍnh văn phÒng (Word, Excel...). - CÓ kinh nghiệm qun lÝ kho. - Cẩn thận, nguyÊn t ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
... Tt nghiệp Trung Cấp trở lÊn chuyÊn ngÀnh Kế toÁn/TÀi chÍnh. - ThÀnh thạo vi tÍnh văn phÒng (Word, Excel...). - CÓ kinh nghiệm qun lÝ kho. - Cẩn thận, nguyÊn t ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
... Ên - Tt nghiệp Trung Cấp trở lÊn chuyÊn ngÀnh Kế toÁn/TÀi chÍnh - ThÀnh thạo vi tÍnh văn phÒng (Word, Excel...) - CÓ kinh nghiệm qun lÝ kho - Cẩn thận, nguyÊn ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
... Ên - Tt nghiệp Trung Cấp trở lÊn chuyÊn ngÀnh Kế toÁn/TÀi chÍnh - ThÀnh thạo vi tÍnh văn phÒng (Word, Excel...) - CÓ kinh nghiệm qun lÝ kho - Cẩn thận, nguyÊn ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
... Ngoại hÌnh ưa nhÌn, cao 1m67 trở lÊn - Tt nghiệp THPT trở lÊn - ThÀnh thạo vi tÍnh văn phÒng (Word, Excel...) - CÓ kinh nghiệm qun lÝ kho - Cẩn thận, nguyÊn t ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
... Ên - Tt nghiệp Trung Cấp trở lÊn chuyÊn ngÀnh Kế toÁn/TÀi chÍnh - ThÀnh thạo vi tÍnh văn phÒng (Word, Excel...) - CÓ kinh nghiệm qun lÝ kho - Cẩn thận, nguyÊn ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
... Ên - Tt nghiệp Trung Cấp trở lÊn chuyÊn ngÀnh Kế toÁn/TÀi chÍnh - ThÀnh thạo vi tÍnh văn phÒng (Word, Excel...) - CÓ kinh nghiệm qun lÝ kho - Cẩn thận, nguyÊn ...