Nhân Viên Văn Phòng Tổng Hợp Việc làm tại Bến Tre, Bến Tre: 12 công việc

5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
... vẻ, nhiệt tÌnh, thÂn thiện. - YÊu thÍch cÔng việc tư vn, bÁn hÀng. Mô tNgành nghề việc làm: Tư vn Dịch vụ khách hàngn hàng Cấp bậc: Nhân viên Nơi làm vi ...
6,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
... cÔng việc Mô tNgành nghề việc làm: Tư vnn hàng Mới tt nghiệp / Thực tp Cấp bậc: Nhân viên Nơi làm việc: Hồ Chí Minh , Quậnnh Tân Trình độ học vn ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
... việc tư vn, bÁn hÀng. Mô tNgành nghề việc làm: Tư vn Dịch vụ khách hàngn hàng Cấp bậc: Nhân viên Nơi làm việc: Hồ Chí Minh , QuậnVp Trình độ học vn ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
... vẻ, nhiệt tÌnh, thÂn thiện. - YÊu thÍch cÔng việc tư vn, bÁn hÀng. Mô tNgành nghề việc làm: Tư vn Dịch vụ khách hàngn hàng Cấp bậc: Nhân viên Nơi làm vi ...
6,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
... ng việc tư vn, bÁn hÀng. Mô tNgành nghề việc làm: Tư vn Dịch vụ khách hàngn hàng Cấp bậc: Nhân viên Nơi làm việc: Đồng Nai , Huyện Tân Phú Trình độ học v ...
6,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
... việc tư vn, bÁn hÀng. Mô tNgành nghề việc làm: Tư vn Dịch vụ khách hàngn hàng Cấp bậc: Nhân viên Nơi làm việc: Tây Ninh , Huyện Tân Châu Trình độ học vn ...
MONTH
Công Ty TNHH Cao Phong - (Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn)
... i hÌnh ưa nhÌn. - Tt nghiệp PTTH trở lÊn. - Kỹ năng giao tiếp tt, giọng nÓi dễ nghe, đÀm phÁn vÀ thuyết phục, chịu được Áp lực cÔng việc Mô tNgành nghề việc ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
... ệt tÌnh, thÂn thiện. - YÊu thÍch cÔng việc tư vn, bÁn hÀng. Mô tNgành nghề việc làm: Tư vnn hàng Mới tt nghiệp / Thực tp Cấp bậc: Nhân viên Nơi làm vi ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
... vẻ, nhiệt tÌnh, thÂn thiện. - YÊu thÍch cÔng việc tư vn, bÁn hÀng. Mô tNgành nghề việc làm: Tư vn Dịch vụ khách hàngn hàng Cấp bậc: Nhân viên Nơi làm vi ...
6,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
... ng việc tư vn, bÁn hÀng. Mô tNgành nghề việc làm: Tư vnn hàng Mới tt nghiệp / Thực tp Cấp bậc: Nhân viên Nơi làm việc: Hồ Chí Minh , Quận Tân Phú Trình ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
... Ông việc tư vn, bÁn hÀng. Mô tNgành nghề việc làm: Tư vn Dịch vụ khách hàngn hàng Cấp bậc: Nhân viên Nơi làm việc: Hồ Chí Minh , Quậnnh Tân Trình độ h ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
... ng việc tư vn, bÁn hÀng. Mô tNgành nghề việc làm: Tư vn Dịch vụ khách hàngn hàng Cấp bậc: Nhân viên Nơi làm việc: Bình Dương , Thị xã Tân Uyên Trình độ h ...