Nhân Viên Kỹ Thuật Công Trình Xây Dựng Việc làm tại Bến Tre, Bến Tre: 6 công việc

6,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
... ốt, năng động, vui vẻ vÀ thÂn thiện. Mô tNgành nghề vic làm: CNTT - Phần mềm CNTT - Phần cng / Mạng Cấp bậc: Nhân viên Nơi làm vic: Bình Dương , Thị xã Thu ...
5,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
... ốt, năng động, vui vẻ vÀ thÂn thiện. Mô tNgành nghề vic làm: CNTT - Phần mềm CNTT - Phần cng / Mạng Cấp bậc: Nhân viên Nơi làm vic: Bình Dương , Thị xã Thu ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
... tt, năng động, vui vẻ vÀ thÂn thiệntNgành nghề vic làm: CNTT - Phần mềm CNTT - Phần cng / Mạng Cấp bậc: Nhân viên Nơi làm vic: Bình Dương , Thị xã Thu ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
... tiết công vic - CÀi đặtng dng vÀ phần mềm cho cÁc dÒng ĐTDĐ/Laptop. - Tư vấn, hỗ trợ cho khÁch hÀng về kỹ thut vÀ chức năng của sản phẩm. - Tiếp nhnx ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
... ốt, năng động, vui vẻ vÀ thÂn thiện. Mô tNgành nghề vic làm: CNTT - Phần mềm CNTT - Phần cng / Mạng Cấp bậc: Nhân viên Nơi làm vic: Bình Dương , Thị xã Thu ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
... tiết công vic - CÀi đặtng dng vÀ phần mềm cho cÁc dÒng ĐTDĐ/Laptop. - Tư vấn, hỗ trợ cho khÁch hÀng về kỹ thut vÀ chức năng của sản phẩm. - Tiếp nhnx ...