Căn cứ vào truy vấn "Việc làm Kỹ Sư Thiết Kế Hệ Thống Điện ở Bến Tre" của Bạn không có gì
Những lời khuyên tìm kiếm:
  • 1. Hãy cố gắng đơn giản hóa yêu cầu tìm kiếm của Bạn
  • 2. Hãy kiểm tra chức vụ
  • 3. Hãy đăng ký với công việc mới theo truy vấn "Việc làm Kỹ Sư Thiết Kế Hệ Thống Điện ở Bến Tre" trong trường ở bên dưới. Sau đó chúng tôi gửi thư với những công việc mới
Chúng tôi đã tạo danh sách công việc từ danh mục "Kỹ Nghệ" và khu vực "Đồng Bằng Sông Cửu Long", có thể phù hợp với bạn
15,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - KhÁm vÀ điều trị, chăm sÓc bệnh nhÂn, tư vấn sức khỏe cho bệnh nhÂn - Hỗ trợ cÁc cÔng việc trong phÒng y tế của nhÀ mÁy - Thực hiện ...
7 triệu - 8 triệu
Công ty TNHH Công nghiệp Bellinturf Việt Nam
Mô tả công việc - Xử lý và giải quyết khác thường hiện trường sản xuất. - Theo dõi thử nghiệm và làm báo cáo. - Thống kê, thu thập, phân tích số liệu. - Làm th ...
5 - 7 triệu
Công ty TNHH Thủy Sản Phát Tiến
Mô tả công việc QUALITY MANAGEMENT/ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG JOB DESCRIPTION/ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Position Title/ Chức vụ: QC staff/ Nhân viên quản lý chất lượng. ...
Hơn 10,000,000VNĐ MONTH
Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ điều hÀnh toÀn bộ NV tại cửa hÀng. - GiÁm sÁt, phÁt triển vÀ thÚc đẩy cửa hÀng đạt doanh số. - Tổ chức vÀ quản lÝ cÁc dịch v ...
10 triệu - 12 triệu
Công ty Doosan Heavy Industries & Construction Co.,Ltd
Mô tả công việc - Work description: Implementing all scopes of Chemical/ environment field and other relevance work scopes according with manager’s ...
18,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY TNHH SX-TM HÀNH MỸ
Mô tả chi tiết công việc * Regarding to raw material and supply chain control: - Indentifying all chemical requirements for new articles, new materials or ...
10 triệu - 12 triệu
Công ty Doosan Heavy Industries & Construction Co.,Ltd
Mô tả công việc - Work description: Implementing all work scopes of mechanical field and other relevance work scopes according with manager’s requirements ( ...
7,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY TNHH PEROMA VIỆT NAM
Mô tả chi tiết công việc - LÊn kế hoạch vÀ thực hiện thử nghiệm cụ thể theo định hướng của cấp quản lÝ trực tiếp về việc nghiÊn cứu vÀ phÁt triển sản phẩm ...
10 triệu - 12 triệu
Công ty Doosan Heavy Industries & Construction Co.,Ltd
Mô tả công việc - Requirement: English communication; more 02-experience-year; technical major is preferable (Electrical.ETC.) - Work description: Implementing ...
10,000,000 VNĐ - 30,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY TNHH PEROMA VIỆT NAM
Mô tả chi tiết công việc - Chịu trÁch nhiệm chung về hiệu quả cÔng việc của phÒng R&D. - Quản lÝ, phÂn cÔng cÔng việc cho cÁc nhÂn viÊn trong phÒng. - NghiÊn c ...