Việc làm tại Bến Tre, Bến Tre: 850 công việc

7 – 10 triệu
Công Ty TNHH SX DV TM Ngọc Thanh
Mô tả công việc - Ghi chép nhập xuất thức ăn và thuốc - Quản lý công việc tại khu nuôi tôm của công ty - Làm việc tại : Bình Đại - Bến Tre ...
MONTH
PPLUS VN
Mô tả chi tiết công việc - Triển khai cÁc ứng dụng trÊn nền tảng Java theo yÊu cầu của ...
Thỏa thuận
Abbott
Địa bàn làm việc: Làm việc ngoài thị trường tại các điểm bán hàng trên địa bàn TP Bến Tre, Giồng Trôm, Châu Thành Mô tả công ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
Mô tả chi tiết công việc - Tiếp nhận thÔng tin khÁch hÀng, sản phẩm, dịch vụ bÁn ra từ tư ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
Mô tả chi tiết công việc - CÀi đặt ứng dụng vÀ phần mềm cho cÁc dÒng ĐTDĐ/Laptop- Tư ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
Mô tả chi tiết công việc - CÀi đặt ứng dụng vÀ phần mềm cho cÁc dÒng ĐTDĐ/Laptop.- Tư ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
Mô tả chi tiết công việc - Tiếp nhận thÔng tin khÁch hÀng, sản phẩm, dịch vụ bÁn ra từ tư ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm tra đầy đủ chứng từ, hÀng hÓa nhập kho. - Sắp xếp, ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Ba An
Mô tả chi tiết công việc * ĐÓng vai trÒ lÀ cầu nối giữa hoạt động triển khai bÁn hÀng, ...
MONTH
FPT Software
Mô tả chi tiết công việc * JOB DESCRIPTION: * ThÔng tin ...
5,000,000 VNĐ - 5,500,000 VNĐ MONTH
Hệ Thống Big C Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc * Đảm nhiệm cÔng việc nhập liệu- Thực hiện ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Hệ Thống Big C Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Đảm bảo vÀ duy trÌ chất lượng cho cÁc sản phẩm thực phẩm được ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Giáo Dục Quốc Tế GAIA
Mô tả chi tiết công việc - TÌm hiểu bÀi giảng cÁc khÓa học kỹ năng sống theo hướng dẫn vÀ ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Giáo Dục Quốc Tế GAIA
Mô tả chi tiết công việc - TÌm hiểu bÀi giảng cÁc khÓa học kỹ năng sống theo hướng dẫn vÀ ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Giáo Dục Quốc Tế GAIA
Mô tả chi tiết công việc - TÌm hiểu bÀi giảng cÁc khÓa học kỹ năng sống theo hướng dẫn vÀ ...