Việc làm tại Bắc Kạn, Bắc Kạn: 10 công việc

CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD
Job Description - Có nhiệm vụ điều phối nhiều dự án cùng lúc/ Take responsibility for distribute multiple ...
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD
Job Description - Nhận lệnh triển khai bản vẽ sản xuất, bản vẽ thi công và kiểm tra bản sản xuất, thi công ...
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD
Mô Tả Công Việc - Có nhiệm vụ điều phối nhiều dự án cùng lúc/ Take responsibility for distribute multiple ...
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD
Mô Tả Công Việc - Nhận lệnh triển khai bản vẽ sản xuất, bản vẽ thi công và kiểm tra bản sản xuất, thi công từ ...
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD
Mô Tả Công Việc • Searching for new clients for business opportunities & Promoting company products.• ...
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD
Mô Tả Công Việc • Quản lý và kiểm soát kế hoạch dựa theo kế hoạch tài chính• Quản lý và kiểm soát sự bổ ...
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD
Mô Tả Công Việc - Make quality records- Perform acceptance with customers.- Inspect of input materials ...
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD
Job Description • Searching for new clients for business opportunities & Promoting company products.• ...
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD
Job Description • Quản lý và kiểm soát kế hoạch dựa theo kế hoạch tài chính• Quản lý và kiểm soát sự ...
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD
Job Description - Make quality records- Perform acceptance with customers.- Inspect of input ...