Việc làm tại Bắc Giang, Bắc Giang: 1 công việc

6,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH
Poppy English House
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm tra năng lực đầu vÀo của học sinh - Sắp xếp lớp học cho học sinh mới - Quản lÝ lớp học - Phối hợp với Ban ĐÀo tạo trong việc xử ...
Chúng tôi đã chọn một danh sách các vị trí tuyển dụng từ khu vực "Đông Bắc" có thể phù hợp với bạn
MONTH
Công ty CP Bê tông và Xây dựng An Minh
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cÁc cÔng tÁc về thuế, giao dịch với cơ quan thuế, tập hợp, hạch toÁn hồ sơ chứng từ về thuế - Chi tiết cÔng việc sẽ trao ...
10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
Công ty CP Bê tông và Xây dựng An Minh
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm phÁt triển thị trường trÊn địa bÀn thÀnh phố Hải PhÒng - Phụ trÁch thu tiền thanh toÁn cÔng nợ với khÁch hÀng phụ trÁch ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Thời Trang Bimart (Biluxury)
Mô tả chi tiết công việc - Thiết kế mẫu mới đảm bảo theo chỉ tiÊu được giao theo hÀng thÁng, quÝ, năm: - Nắm bắt vÀ cập nhật thÔng tin về Ý tưởng mới, sự kết h ...
MONTH
Khách Sạn Manoir Des Arts
Mô tả chi tiết công việc - Chịu sự điều hÀnh trực tiếp của Trưởng bộ phận NhÀ hÀng. - Trực tiếp pha chế đồ uống, cocktail chuyÊn nghiệp tại NhÀ hÀng , khÁch sạ ...
8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax
Mô tả chi tiết công việc - Mục đÍch: Sẽ lÀ giÁo viÊn hỗ trợ ngữ phÁp cho cÁc em học sinh yếu tại Trung tÂm - Chịu trÁch nhiệm về khả năng ngữ phÁp của học sinh ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Xe Máy Điện Thông Minh YADEA
Mô tả chi tiết công việc - XÁc định tÌnh trạng xe, thực hiện cÔng tÁc sửa chữa,bảo hÀnh xe mÁy điện - XÂy dựng mối quan hệ với Đại lÝ/Kỹ thuật Đại lÝ về mặt kỹ ...
30,000,000 VNĐ - 40,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax
Mô tả chi tiết công việc - Chịu trÁch nhiệm về doanh thu, chỉ tiÊu. - Chịu trÁch nhiệm về Vận hÀnh: Trung tÂm 5 sao … - Chịu trÁch nhiệm về Chất lượng Chăm sÓc ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY TNHH PHỒN THỊNH - TAE GWANG
Mô tả chi tiết công việc * NhÂn viÊn mua hÀng nội địa: - Đặt hÀng theo đơn hÀng của cÁc bộ phận liÊn quan - TÌm kiếm hÀng hÓa vÀ NCC mới để mở rộng thị trường ...
8,000,000 VNĐ - 9,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Hagimex
Mô tả chi tiết công việc - Thưc hiện cÁc cÔng việc chứng từ xuất nhập khẩu cho lÔ hÀng xuất vÀ nhập khẩu. - Thực hiện cÁc cÔng việc liÊn quan đến bÁn hÀng xuất ...
5,000,000 VNĐ - 9,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Hagimex
Mô tả chi tiết công việc - XÂy dựng vÀ hiệu chuẩn cÁc tiÊu chuẩn, quy trÌnh, hướng dẫn, phương phÁp kiểm tra theo đÚng tiÊu chuẩn khÁch hÀng.Cập nhật cÁc tiÊu ...