Việc làm tại Bắc Giang, Bắc Giang: 167 công việc

10 – 15 triệu
Công ty V2U Enterprise Co. LTD
Mô tả công việc Tuyển được người phù hợp, chế độ hợp pháp và hợp lý 1. Xây dựng hệ thống nhân sự; 2. Hoàn thành nhiệm vụ tuyển dụng; 3. ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ lớp học vÀ học viÊn.- Hỗ trợ cho giÁo viÊn nước ...
10 – 15 triệu
Công ty V2U Enterprise Co. LTD
Mô tả công việc - Công tác hoạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế, phân tích tài chính, quản lý hồ sơ kế toán. - Thực tế phản ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm, giới thiệu đến học viÊn cÁc khoÁ học phÙ hợp- ...
7 – 10 triệu
Công ty V2U Enterprise Co. LTD
Mô tả công việc - Kiểm soát chất lượng (không chấp nhận, không sản xuất, không chuyển hàng lỗi vào dây chuyền sản xuất ) - Đảm bảo kiểm soát chất ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Tổ chức khai giảng lớp học.- Quản lÝ lớp học vÀ học ...
10 – 15 triệu
Công ty V2U Enterprise Co. LTD
Mô tả công việc Giải quyết vấn đề chứng nhận xuất xứ tại Việt Nam: 1.Dựa theo kế hoạch sản xuất mua vật liêu đúng số lượng và quy cách,và thực ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Lập kế hoạch tuyển sinh- Chăm sÓc học viÊn- Tổ chức ...
7 – 10 triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN NINH TIẾN NAM
Mô tả công việc Quản lý xuất, nhập, tồn hàng hóa. Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày: mua hàng, bán hàng, kho, quỹ, ngân hàng….. ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện tiếp nhận vÀ tư vấn cÁc chương trÌnh đÀo tạo phÙ hợp ...
10 – 15 triệu
Công ty TNHH U-tech Vina
Mô tả công việc - Theo dõi, phản ánh, hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời nguyên liệu, vật tư, hàng hóa, thành phẩm tại xưởng (tồn kho, xuất, nhập ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện gọi điện giới thiệu vÀ tư vấn cÁc sản phẩm của CÔng ...
5 - 7 triệu
Công ty TNHH U-tech Vina
Mô tả công việc - Nhập các dữ liệu thống kê hàng hóa của bộ phận. - Theo dõi, tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh của Phân xưởng - Lập báo ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ thời khÓa biểu lÊn lớp, phÂn cÔng giÁo viÊn giảng ...
7 – 10 triệu
Công ty TNHH U-tech Vina
Mô tả công việc - Quản lý dây chuyền sản xuất cắt gọt - Sắp xếp, lên kế hoạch công việc hàng ngày cho CNV bộ phận - Thực hiện các công việc ...