Việc làm tại Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu: 27 công việc

5,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Nguyên Vạn Lộc
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ nhÂn sự, hÀng hÓa của CH : Sắp lịch lÀm việc cho nhÂn ...
5,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Nguyên Vạn Lộc
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ nhÂn sự, hÀng hÓa của CH : Sắp lịch lÀm việc cho nhÂn ...
4,000,000 VNĐ - 6,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Nguyên Vạn Lộc
Mô tả chi tiết công việc - Tư vấn bÁn hÀng sản phẩm đồng hồ đeo tay- Trao đổi cụ thể ...
5,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Nguyên Vạn Lộc
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ nhÂn sự, hÀng hÓa của CH : Sắp lịch lÀm việc cho nhÂn ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Nguyên Vạn Lộc
Mô tả chi tiết công việc - Tiếp đÓn khÁch vÀ hướng dẫn khÁch đến liÊn hệ cÔng việc.- ...
4,000,000 VNĐ - 6,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Nguyên Vạn Lộc
Mô tả chi tiết công việc - Tư vấn bÁn hÀng sản phẩm đồng hồ đeo tay- Trao đổi cụ thể ...
4,000,000 VNĐ - 6,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Nguyên Vạn Lộc
Mô tả chi tiết công việc - Tư vấn bÁn hÀng sản phẩm đồng hồ đeo tay- Trao đổi cụ thể ...
6,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Nguyên Vạn Lộc
Mô tả chi tiết công việc - Tiếp nhận đồng hồ khÁch vÀ cÁc cửa hÀng thuộc hệ thống ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Nguyên Vạn Lộc
Mô tả chi tiết công việc - LÀm việc giờ hÀnh chÍnh, tại văn phÒng.- GiÁm sÁt hoạt ...
6,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Nguyên Vạn Lộc
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm đếm hÀng hÓa cẩn thận, chÍnh xÁc, đÚng quy trÌnh khi nhập ...
7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Nguyên Vạn Lộc
Mô tả chi tiết công việc - Tối ưu hoÁ cÁc cÔng cụ tÌm kiếm, đưa website cÔng ty lÊn top ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Nguyên Vạn Lộc
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ việc nhập - xuất hÀng, thực hiện việc xuất hÓa ...
4,000,000 VNĐ - 6,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Nguyên Vạn Lộc
Mô tả chi tiết công việc - Tư vấn bÁn hÀng sản phẩm đồng hồ đeo tay- Trao đổi cụ thể ...
4,000,000 VNĐ - 6,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Nguyên Vạn Lộc
Mô tả chi tiết công việc - Tư vấn bÁn hÀng sản phẩm đồng hồ đeo tay- Trao đổi cụ thể ...
4,000,000 VNĐ - 6,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Nguyên Vạn Lộc
Mô tả chi tiết công việc - Tư vấn bÁn hÀng sản phẩm đồng hồ đeo tay- Trao đổi cụ thể ...